{{'MISC__MONTH_01' | translate}}
{{'MISC__MONTH_02' | translate}}
{{'MISC__MONTH_03' | translate}}
{{'MISC__MONTH_04' | translate}}
{{'MISC__MONTH_05' | translate}}
{{'MISC__MONTH_06' | translate}}
{{'MISC__MONTH_07' | translate}}
{{'MISC__MONTH_08' | translate}}
{{'MISC__MONTH_09' | translate}}
{{'MISC__MONTH_10' | translate}}
{{'MISC__MONTH_11' | translate}}
{{'MISC__MONTH_12' | translate}}
{{'MISC__MONTH_01_3L' | translate}}
{{'MISC__MONTH_02_3L' | translate}}
{{'MISC__MONTH_03_3L' | translate}}
{{'MISC__MONTH_04_3L' | translate}}
{{'MISC__MONTH_05_3L' | translate}}
{{'MISC__MONTH_06_3L' | translate}}
{{'MISC__MONTH_07_3L' | translate}}
{{'MISC__MONTH_08_3L' | translate}}
{{'MISC__MONTH_09_3L' | translate}}
{{'MISC__MONTH_10_3L' | translate}}
{{'MISC__MONTH_11_3L' | translate}}
{{'MISC__MONTH_12_3L' | translate}}
{{'MISC__QUARTER_01' | translate}}
{{'MISC__QUARTER_02' | translate}}
{{'MISC__QUARTER_03' | translate}}
{{'MISC__QUARTER_04' | translate}}
{{'LOCATION__VISITORS_TOOLTIP_ABSOLUTE' | translate}}
{{'LOCATION__VISITORS_TOOLTIP_RELATIVE' | translate}}
{{'MYACCOUNT__TEXT_1' | translate}}
{{'MYACCOUNT__MSG_SUCCESS_1' | translate}}
{{'MYACCOUNT__MSG_SUCCESS_2' | translate}}
{{'MYACCOUNT__MSG_ERROR_1' | translate}}
{{'MYACCOUNT__MSG_ERROR_2' | translate}}
{{'MYACCOUNT__MSG_ERROR_3' | translate}}
{{'MYACCOUNT__MSG_ERROR_4' | translate}}
{{'MYACCOUNT__MSG_ERROR_5' | translate}}
{{'SHOPACCOUNTS__MSG_SUCCESS_1' | translate}}
{{'SHOPACCOUNTS__MSG_SUCCESS_2' | translate}}
{{'SHOPACCOUNTS__MSG_SUCCESS_3' | translate}}
{{'SHOPACCOUNTS__MSG_SUCCESS_4' | translate}}
{{'SHOPACCOUNTS__MSG_SUCCESS_5' | translate}}
{{'SHOPACCOUNTS__MSG_ERROR_1' | translate}}
{{'SHOPACCOUNTS__MSG_ERROR_2' | translate}}
{{'SHOPACCOUNTS__MSG_ERROR_3' | translate}}
{{'SHOPACCOUNTS__MSG_ERROR_4' | translate}}
{{'SHOPACCOUNTS__MSG_ERROR_5' | translate}}
{{'SHOPACCOUNTS__MSG_ERROR_6' | translate}}
{{'SHOPACCOUNTS__MSG_ERROR_7' | translate}}
{{'SHOPACCOUNTS__MSG_ERROR_8' | translate}}
{{'SHOPACCOUNTS__MSG_ERROR_9' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_SHEETHELP' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_SUCCESS_1' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_ERROR_1_BROWSER' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_ERROR_2_EMPTY' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_ERROR_3_COLUMNCOUNT' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_ERROR_4_REPORT' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_ERROR_6_REPORTINGRULEPERASSORTMENTID' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_ERROR_7_TURNOVERCOMMITED' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_ERROR_8_TURNOVERVALUE' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__MSG_INFO_2' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_HEADER_ID' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_HEADER_CONTRACTALIAS' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_HEADER_TENANT' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_HEADER_OBJECT' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_HEADER_CONTRACT' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_HEADER_AREA' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_HEADER_ASSORTMENT' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_HEADER_ECEID' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_HEADER_REPORTYEAR' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_HEADER_REPORTPERIOD' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_HEADER_CURRENCY' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_HEADER_NETAMOUNT' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_ERROR_9_LINE_1' | translate}}
{{'TURNOVERACQUISITION__CSV_ERROR_9_LINE_2' | translate}}

Informacje o ochronie danych:
ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Heegbarg 30, 22391 Hamburg, przetwarza dane osobowe użytkownika w celu nawiązania kontaktu na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO UE. Dane użytkownika nie są przekazywane podmiotom trzecim. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika oraz przysługujących w związku z tym praw znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.